ვასილ ახრახაძე

„უნისონი სწრაფად მზარდ სადაზღვევო კომპანიას წარმოადგენს, რომელიც ორიენტირებულია მუდმივ განვითარებასა და ინოვაციური მართვითი ინსტრუმენტების დანერგვაზე. ამიტომ გადავწყვიტეთ სწორედ „C-Team Management Consulting“-ის პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებულ გუნდთან თანამშრომლობა. მათი დახმარებით, კომპანიაში ინერგება ეფექტიანი ბიზნეს-პროცეს-მენეჯმენტი (BPM) და საკვანძო ინდიკატორების სისტემა (KPI). ჩვენთვის განსაკუთრებით ღირებულია, როგორც „C-Team“-ის თანამშრომლების მრავალწლიანი საერთაშორისო გამოცდილება, ასევე მათი პროფესიონალური მიდგომა.“

Scroll to Top