დასრულებული პროექტები

GPI

პროექტის მიზანი იყო: ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ბიზნეს პროცესების ანალიზი, ოპტიმიზაციის პოტენციალის გამოვლენა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით არსებითი ცვლილებების განხორციელება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის და ბიზნეს პროცესების ანალიზი 02 რეკომენდაციები მიზნობრივი ორგანიზაციული სტრუქტურის და TO BE პროცესების შემუშავება 03 Roll-out სტრუქტურული ცვლილებებისა და To Be პროცესების დამტკიცება და ჩაშვება შედეგად: გამოვლენილია სტრუქტურული და პროცესუალური …

GPI Read More »

ავერსი

პროექტის მიზანი იყო: ორგანიზაციის დამფუძნებელთან და ტოპ მენეჯმენტთან ერთად გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის, განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციული სტრუქტურის, “KPI”  და სამოტივაციო სისტემის შემუშავება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 ბაზრის პოტენციალის დადგენა სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის 03 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 06 რეპორტინგი …

ავერსი Read More »

სიმეტრია

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: კომპანიის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით პროცესებისა და სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და სტრატეგიული მიზნების სამოტივაციო სისტემაში ინტეგრაცია. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ გუნდთან  ერთად ორგანიზაციის  სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 03 რეორგანიზაცია სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად საჭირო ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავბა 06 სამოქმედო გეგმა სტატეგიის, …

სიმეტრია Read More »

Unison

პროექტის მიზანs წარმოადგენდა: მისიისა და სტრატეგიული მიზნების განახლება-დაკონკრეტება, საკვანძო ინდიკატორების (KPI- Key Performance Indicators), სამოტივაციო სისტემის, რეპორტინგის სისტემისა და კომპანიაში ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის შემუშავება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 03 ოპტიმიზაცია To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება …

Unison Read More »

Humana/Pine tree

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული ფუნქციების და ორგანიზაციული სტრუქტურის ანალიზი და რეორგანიზაცია. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 03 რეორგანიზაცია ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვა 05 ინდიკატორები ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება 04 რეკრუტინგი ახალი სტრუქტურისთვის საჭირო ტალანტების მოძიება …

Humana/Pine tree Read More »

კრისტალი

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული განვითარება და ძირითადი ბიზნეს პროცესების მოდელირება. ასევე, “KPI” და სამოტივაციო სისტემის, “ონბორდინგის”, ბაზების მართვის პროცესისა და სისტემის შემუშავება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 03 ბიზნეს პროცესები ბიზნეს პროცესების ანალიზი და მოდელირება 06 ინდიკატორები ინდიკატორების, შეფასების …

კრისტალი Read More »

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტი

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: უნივირსიტეტის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავდა ბაზრის კვლევასა და შიდა რესურსების ანალიზზე დაყრდნობით ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებას, ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაციას, სამოტივაციო სისტემისა და ბიზნეს პროცესების განვითარებას. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 ბაზრის პოტენციალის დადგენა სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის 03 სტრატეგია მმართველ გუნდთან …

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტი Read More »

Georgian Insight

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ტურისტული კომპანია “Georgian Insight“-ისთვის ორგანიზაციული სტრუქტურის, საკვანძო ინდიკატორების, სამოტივაციო სისტემის შემუშავება და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით არსებითი ცვლილებების დაგეგმვა. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 რეორგანიზაცია ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვა 03 ინდიკატორები ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება შედეგად: გამოვლინდა სტრუქტურული და პროცესუალური სისუსტეები. ასევე, …

Georgian Insight Read More »

ბიო მედი

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ბიო-მედისთვის სტრატეგიული დოკუმენტისა და მისი დეტალური სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც  იქნება კომპანიის შემდგომი განვითარების საორიენტაციო რუკა. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 ბაზრის კვლევა სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის 03 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 06 TO BE პროცესები To …

ბიო მედი Read More »

Scroll to Top