სიახლეები

თანამშრომლობა კრისტალთან გრძელდება

ჩვენი თანამშრომლობა კრისტალთან გრძელდება. ორგანიზაციის პროცესების ოპტიმიზაციის ფაზის დასრულების შემდეგ, მუშაობა საკვანძო ინდიკატორების სისტემის (KPI) განვითარება დანერგვაზე მიმდინარეობს. პროექტი დაყოფილია შემდეგ ფაზებად 1. სტრატეგიული ამოცანების დაკონკრეტება და ჩაშლა თითოეული ორგანიზაციული ერთეულისთვის 2. ინდიკატორების შემუშავება 3. ინდიკატორების სისტემის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ინტეგრაცია 4. სატესტო რეჟიმი 5. ბიზნეს მოთხოვნების შემუშავება ინდიკატორების სისტემის დიგიტალიზაციის მიზნით სწორად განვითარებული და დანერგილი …

თანამშრომლობა კრისტალთან გრძელდება Read More »

ახალი თვე, ახალი პარტნიორი

ახალი თვე, ახალი პარტნიორობით იწყება. C-team management consulting-ი კომპანია ბიო-მედის მენეჯმენტთან ერთად, აქტიურად ვიმუშავებთ ორგანიზაციის სტრატეგიის განვითარებაზე. კომპანია ბიო-მედი საქართველოს ბაზარზე 10 წელზე მეტია მოღვაწეობს. ბიო-მედის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს საქართველოში არსებული ჯანდაცვის ობიექტების და სხვადასხვა პროფილის ლაბორატორიების თანამედროვე, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვა, ასევე სადიაგნოსტიკო ტესტ-სესტემების და სახარჯი მასალების მიწოდება და თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვა კვალიფიციური და გამოცდილი …

ახალი თვე, ახალი პარტნიორი Read More »

ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარება

2019 წლის პირველ კვარტალში C-team- მა ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების ორი მნიშვნელოვანი ფაზა განახორციელა: 1) ბიზნეს პროცესების დეტალური ანალიზის საფუძველზე გაიწერა კომპანიების რესურსების და შესაძლებლობების ოპტიმალური გამოყენებისაკენ მიმართული ბიზნეს პროცესები. ოპტიმალური ბიზნეს პროცესი უზრუნველყოფს კომპანიის დროითი და ადამიანური რესურსების სწორ გადანაწილებას, პროდუქტიულობის ამაღლებას, ადმინისტრაციული რისკების მინიმუმამდე დაყვანას, რაც საბოლოოდ განაპირობებს კომპანიისათვის მოგების მაქსიმიზაციას. 2) ასევე დასრულდა თითოეულ …

ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარება Read More »

Scroll to Top