პროექტის მიზანს წარმოადგენს: კომპანია CMC-ის სტრატეგიული, პროცესუალური და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესება, ეფექტიანი და კომპანიაზე მორგებული მართვის სისტემების განვითარება.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების/შესაძლებლობების ანალიზი და დიაგნოსტიკა

02

ბაზრის ანალიზი

გარე ფაქტორების, კონკურენციისა და ინოვაციების ანალიზი

03

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად კორპორატიული სტრატეგიის შემუშავება

06

KPI და სამოტივაციო სისტემა

მმართველი პოზიციებისთვის KPI და სამოტივაციო სისტემის შემუშავება

05

ბიზნეს პროცესები

AS IS პროცესების ანალიზი, ოპტიმიზაცია და TO BE პროცესების მოდელირება

04

ორგანიზაციული სტრუქტურა

ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია, ორგანიზაციული სახელმძღვანელო

07

იმპლემენტაცია

დანერგვის ფაზის კოორდინაცია და ცვლილებების მართვა

შედეგად:

Scroll to Top