პროექტის მიზანი იყო: ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ბიზნეს პროცესების ანალიზი, ოპტიმიზაციის პოტენციალის გამოვლენა და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით არსებითი ცვლილებების განხორციელება.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის და ბიზნეს პროცესების ანალიზი

02

რეკომენდაციები

მიზნობრივი ორგანიზაციული სტრუქტურის და TO BE პროცესების შემუშავება

03

Roll-out

სტრუქტურული ცვლილებებისა და To Be პროცესების დამტკიცება და ჩაშვება

შედეგად:

Scroll to Top