სტრატეგიული მარკეტინგი
პროექტის დასახელება: სტრატეგიული მარკეტინგი
დამკვეთი: შპს "ემსიბი ჯორჯია"
სექტორი: საკვები პროდუქტები
სტატუსი: მიმდინარე