ორგანიზაციის ოპტიმირება
პროექტის დასახელება: ორგანიზაციის ოპტიმირება & ადამიანური რესურსების განვითარება
დამკვეთი: შპს "ფაინ თრი"
სექტორი: დისტრიბუცია
სტატუსი: მიმდინარე