სტრატეგიული მარკეტინგი
პროექტის დასახელება: სტრატეგიული მარკეტინგი, PR და სოც. მედიის მართვა
დამკვეთი: შპს "ბასტი ბუბუ"
სექტორი: განათლება
სტატუსი: მიმდინარე