ორგანიზაციის ოპტიმირება
პროექტის დასახელება: ორგანიზაციის ოპტიმირება & ადამიანური რესურსების განვითარება
დამკვეთი: შპს "კავკასიის ტურისტული ჰოლდინგი"
სექტორი: ტურიზმი
სტატუსი: მიმდინარე