სტრატეგიული მარკეტინგი
პროექტის დასახელება: სტრატეგიული მარკეტინგი, PR და სოც. მედიის მართვა
დამკვეთი: შპს "ჰებე"
სექტორი: სამედიცინო
სტატუსი: მიმდინარე