სტრატეგიული მარკეტინგი
პროექტის დასახელება: სტრატეგიული მარკეტინგი, PR და სოც. მედიის მართვა
დამკვეთი: შპს "ანკო"
სექტორი: ვაჭრობა
სტატუსი: მიმდინარე