ორგანიზაციის ოპტიმირება
პროექტის დასახელება: ორგანიზაციის ოპტიმირება & KPI სისტემის დანერგვა
დამკვეთი: შპს "ელემენტ კონსტრაქშენი"
სექტორი: სამშენებლო 
სტატუსი: მიმდინარე