სტრატეგიული პროცესების მართვა
პროექტის დასახელება: სტრატეგიული პროცესების მართვა
დამკვეთი: სს "კრისტალი - ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია"
სექტორი: საფინანსო
სტატუსი: მიმდინარე