სტრატეგიული მარკეტინგი
პროექტის დასახელება: ბაზრის კვლევა და ანალიზი
დამკვეთი: შპს "ქართულ ჰოლანდიური ჰოსპიტალი"
სექტორი: სამედიცინო
სტატუსი: დასრულებული