პუბლიკაცია


როდის არის ორგანიზაციაში მენეჯმენტი წარმატებული?