ორგანიზაციის განვითარების ციკლი

როგორ გადალახოს კომპანიამ ზრდასთან ერთად წამოჭრილი დაბრკოლებები?

კომპანია ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც დაფუძნების დღიდან გადის ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა საფეხურს. „ბიოლოგიური“ სიცოცხლის წრე რომელშიც ბრუნავს ორგანიზაცია შედგება თანმიმდევრული პროცესებისა და ნაბიჯებისგან, როგორიცაა ზრდა, სიმწიფე, დაღმასვლა და „სიკვდილი“. თითოეულ ეტაპ-ზე წამოჭრილ პრობლემებს კომპანიები ინდივიდუალური მეთოდით უმკლავდებიან.

ჩამოტვირთეთ სრული ვერსია -->