პაატა ლომაძე

“ვაანალიზებდით, რომ გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები, არ აკმაყოფილებდა თანამედროვე მოთხოვნებს და აღარ შეესაბამებოდა კომპანიის სტრატეგიას, ასევე დავინახეთ ოპტიმიზირების საჭიროება, რათა უფრო ხარჯთეფექტიანად გვემუშავა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, კონსულტანტებისთვის მიგვემართა.
ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო შესრულდა, დაგეგმილზე მეტიც კი, ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო“სითიმის“ გუნდს.”

Scroll to Top