პროექტის მიზანს წარმოადგენს კომპანიაში პროცესების ოპტიმიზაცია და პროცესუალური აზროვნების დამკვიდრება.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

არსებული პროცესების ანალიზი

02

პროცესუალური რუკა

პროცესუალური რუკის შემუშავება და საკვანძო პროცესების ამორჩევა

03

AS IS პროცესები

არსებული პროცესების მოდელირება

06

დანერგვა

დანერგვის ფაზის მართვა, პროცესების მონიტორინგი

05

დანერგვის მომზადება

კონტროლ პუნქტებისა და ფორმატების შემუშავება

04

ოპტიმიზაცია

 გამოწვევების და სისუსტეების იდენტიფიკაცია, ოპტიმიზაციის პოტენციალების დადგენა

შედეგად:

Scroll to Top