თანამშრომლობა კრისტალთან გრძელდება

ჩვენი თანამშრომლობა კრისტალთან გრძელდება. ორგანიზაციის პროცესების ოპტიმიზაციის ფაზის დასრულების შემდეგ, მუშაობა საკვანძო ინდიკატორების სისტემის (KPI) განვითარება დანერგვაზე მიმდინარეობს.

პროექტი დაყოფილია შემდეგ ფაზებად

1. სტრატეგიული ამოცანების დაკონკრეტება და ჩაშლა თითოეული ორგანიზაციული ერთეულისთვის
2. ინდიკატორების შემუშავება
3. ინდიკატორების სისტემის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ინტეგრაცია
4. სატესტო რეჟიმი
5. ბიზნეს მოთხოვნების შემუშავება ინდიკატორების სისტემის დიგიტალიზაციის მიზნით

სწორად განვითარებული და დანერგილი საკვანძო ინდიკატორების სისტემა, მენეჯმენტს საშუალებას მისცემს, ერთის მხრივ, უზრუნველყოს თანამშრომლების შრომის მაღალი შედეგიანობა, მეორეს მხრივ კი, შეინარჩუნოს ორგანიზაციაში თანამშრომლების თავისუფლების მაღალი დონე. ეს უკანასკნელი, თავის მხრივ ისევ თანაშრომლების ეფექტიანობაზე დადებითად მოქმედებს და ზრდის მათ მოტივაციას.

Scroll to Top