არჩილ ბაკურაძე

“C-Team Management Consulting-თან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალზედ სასიამოვნო და სასარგებლო აღმოჩნდა. წარმატების საფუძველი მათი პროფესიონალური მიდგომა, პროექტის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი და სფეროს სიღრმისეული ცოდნაა. „C-Team“-ის პროექტი კომპანიაში რამდენიმე საკვანძო ბიზნეს პროცესის განახლებასა და ავტომატიზაციის საკითხს ეხება. თანამშრომლობის შედეგად, „კრისტალმა“ ინვესტირება ახალ ტექნოლოგიებში გადაწყვიტა. პროექტის მეორე ნაწილი კი KPI-სა და კორპორაციული სტრატეგიის შემუშავებას შეეხო, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი დასახული ამოცანების დროულ და ეფექტურ შესრულებას.“

Scroll to Top