Month: August 2021

Стратегическое развитие организации

2019 წლის პირველ კვარტალში C-team- მა ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების ორი მნიშვნელოვანი ფაზა განახორციელა: 1) ბიზნეს პროცესების დეტალური ანალიზის საფუძველზე გაიწერა კომპანიების რესურსების და შესაძლებლობების ოპტიმალური გამოყენებისაკენ მიმართული ბიზნეს პროცესები. ოპტიმალური ბიზნეს პროცესი უზრუნველყოფს კომპანიის დროითი და ადამიანური რესურსების სწორ გადანაწილებას, პროდუქტიულობის ამაღლებას, ადმინისტრაციული რისკების მინიმუმამდე დაყვანას, რაც საბოლოოდ განაპირობებს კომპანიისათვის მოგების მაქსიმიზაციას. 2) ასევე დასრულდა თითოეულ …

Стратегическое развитие организации Read More »

Strategic development of the organization

In the first quarter of 2019, the C-team implemented two important phases of the organization’s strategic development: 1) Based on the detailed analysis of business processes, business processes aimed at the optimal use of companies’ resources and capabilities were described. Optimal business process ensures proper allocation of company time and human resources, increases productivity, minimizes …

Strategic development of the organization Read More »

Паата Куртанидзе

“ვხედავდით, რომ გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები არ აკმაყოფილებდა თანამედროვე მოთხოვნებს და აღარ შეესაბამებოდა კომპანიის სტრატეგიას, ასევე დავინახეთ ოპტიმიზაციის საჭიროება, რათა უფრო ხარჯთეფექტიანად გვემუშავა, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, გარეშე კონსულტანტებისთვის მიგვემართა. ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო შესრულდა, დაგეგმილზე მეტიც კი და ამისთვის მადლობა მინდა, მათ გადავუხადო”

Paata Kurtanidze

“We decided to cooperate with C-Team Management Consulting company after attending their presentation. We were greatly impressed with both the C-Team’s head and the entire team. We got to know young people with profound experience, who gained extensive knowledge and made impressive achievements abroad but returned to Georgia to do their part in developing their …

Paata Kurtanidze Read More »

Боржоми

პროექტის მიზანს წარმოადგენს IDS Borjomi Georgia-ს საწარმოო ბიზნეს პროცესების ანალიზი, არსებულ პროცესებში GAP-ების იდენტიფიცირება, მათი აღმოფხვრა და ოპტიმირებული ბიზნეს პროცესების მოდელირება. Прогресс проекта 01 პროცესუალური რუკა კომპანიაში არსებული ყველა საწარმო ბიზნეს პროცესის ერთიან პროცესუალურ რუკაში გაერთიანება. 02 ფორმატები კომპანიაზე მორგებული პროცესების ფორმატების და სტანდარტების შემუშავება. 03 AS IS პროცესი საწარმოო პროცესების შესწავლა და შეთანხმებულ ფორმატში …

Боржоми Read More »

Borjomi

The project aims to analyze IDS Borjomi Georgia’s manufacturing business processes, identify gaps in the existing processes, eliminate them, and model optimized business processes. PROJECT PROCESS 01 Procedural map Combining all the enterprises of the company in a single procedural map of the business process 02 Formats Develop company-tailored process formats and standards 03 AS …

Borjomi Read More »

Аверси

პროექტის მიზანი იყო ორგანიზაციის ტოპ მენეჯმენტთან და დამფუძნებელთან ერთად გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის, განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციული სტრუქტურისა და KPI  და სამოტივაციო სისტემის შემუშავება. Прогресс проекта 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 ბაზრის კვლევა სეგმენტაცია, მიზნობრივი ჯგუფის, კონკურენტების ანალიზი, ბაზრის პოტენციალის 03 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება 06 რეპორტინგი …

Аверси Read More »

Aversi

The project aimed to develop a long-term strategic plan, form a development-oriented organizational structure, KPI, and the motivation system, together with the organization’s top-level management and founders. PROJECT PROCESS 01 Diagnosis Analysis of organizational structure, internal resources and capabilities 02 Determine market potential Segmentation of target group, competitor analysis and market potential 03 Strategy Develop …

Aversi Read More »

პაატა ლომაძე

“ვაანალიზებდით, რომ გარკვეული სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები, არ აკმაყოფილებდა თანამედროვე მოთხოვნებს და აღარ შეესაბამებოდა კომპანიის სტრატეგიას, ასევე დავინახეთ ოპტიმიზირების საჭიროება, რათა უფრო ხარჯთეფექტიანად გვემუშავა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, კონსულტანტებისთვის მიგვემართა. ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო შესრულდა, დაგეგმილზე მეტიც კი, ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო“სითიმის“ გუნდს.”

არჩილ ბაკურაძე

“C-Team Management Consulting-თან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალზედ სასიამოვნო და სასარგებლო აღმოჩნდა. წარმატების საფუძველი მათი პროფესიონალური მიდგომა, პროექტის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი და სფეროს სიღრმისეული ცოდნაა. „C-Team“-ის პროექტი კომპანიაში რამდენიმე საკვანძო ბიზნეს პროცესის განახლებასა და ავტომატიზაციის საკითხს ეხება. თანამშრომლობის შედეგად, „კრისტალმა“ ინვესტირება ახალ ტექნოლოგიებში გადაწყვიტა. პროექტის მეორე ნაწილი კი KPI-სა და კორპორაციული სტრატეგიის შემუშავებას შეეხო, რაც ხელს შეუწყობს …

არჩილ ბაკურაძე Read More »

Scroll to Top