მიმდინარე პროექტები

CMC

პროექტის მიზანს წარმოადგენს: კომპანია CMC-ის სტრატეგიული, პროცესუალური და ორგანიზაციული მართვის გაუმჯობესება, ეფექტიანი და კომპანიაზე მორგებული მართვის სისტემების განვითარება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების/შესაძლებლობების ანალიზი და დიაგნოსტიკა 02 ბაზრის ანალიზი გარე ფაქტორების, კონკურენციისა და ინოვაციების ანალიზი 03 სტრატეგია მმართველ გუნდთან ერთად კორპორატიული სტრატეგიის შემუშავება 06 KPI და სამოტივაციო სისტემა მმართველი პოზიციებისთვის KPI და …

CMC Read More »

ბორჯომი

პროექტის მიზანს წარმოადგენს: “IDS Borjomi Georgia”-ს საწარმოო ბიზნეს პროცესების ანალიზი, არსებულ პროცესებში “GAP”-ების იდენტიფიკაცია და ოპტიმიზირებული ბიზნეს პროცესების მოდელირება. პროექტის მიმდინარეობა 01 პროცესუალური რუკა კომპანიაში არსებული ყველა საწარმო ბიზნეს პროცესის ერთიან პროცესუალურ რუკაში გაერთიანება 02 ფორმატები კომპანიაზე მორგებული პროცესების ფორმატების და სტანდარტების შემუშავება 03 AS IS პროცესი საწარმოო პროცესების შესწავლა და შეთანხმებულ ფორმატში AS IS …

ბორჯომი Read More »

Element Construction

„ელემენტ ქონსთრაქშენში“ პროექტის კონცეპტუალური ნაწილის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული განვითარების, ჰოლდინგური სტრუქტურის ჩამოყალიბების და  თანამედროვე მართვის სისტემების განვითარება. პროექტის კონცეპტუალური ფაზის დასრულების შემდეგ, შემუშავებული კონცეპტი, ჩვენი აქტიური ჩართულობითა და ორგანიზებით სრულად დაინერგა. სისტემების დანერგვისა და იმპლემენტაციის დასრულების შემდეგ, აქტიურად შეგვაქვს წვლილი კომპანიის სტრატეგიულ მართვაში, ვართ მმართველობითი საბჭოს წევრები და ვეხმარებით კომპანიას მომავალ განვითარებაში. პროექტის მიმდინარეობა 01 …

Element Construction Read More »

ABT International

პროექტის მიზანს წარმოადგენს: კომპანიისთვის გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება, განახლებული ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და  თანამედროვე მართვის სისტემების მეშვეობით მისი იმპლემენტაციის უზრუნველყოფა. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ გუნდთან  ერთად გრძელვადიანი სტრატეგიული მიზნების შემუშავება 03 რეორგანიზაცია ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურის / ორგანიზაციული სახელმძღვანელოს შემუშავება 06 დანერგვა ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა, KPI და …

ABT International Read More »

ALL – P GROUP

“ALL-P” ჯგუფში პირველადი პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული განვითარება, ჰოლდინგური სტრუქტურის ჩამოყალიბება და თანამედროვე მართვის სისტემების დანერგვა. პროექტის კონცეპტუალური ფაზის დასრულების შედეგად, შემუშავებული კონცეპტი ჩვენი აქტიური ჩართულობითა და ორგანიზებით დაინერგა. ამ ეტაპზე აქტიურად ვართ ჩართულები კომპანიის სტრატეგიულ მართვასა და ახალი მიმართულებების განვითარებაში. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი 02 სტრატეგია მმართველ …

ALL – P GROUP Read More »

Natura Pharma

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კომპანიაში პროცესების ოპტიმიზაცია და პროცესუალური აზროვნების დამკვიდრება. პროექტის მიმდინარეობა 01 დიაგნოსტიკა არსებული პროცესების ანალიზი 02 პროცესუალური რუკა პროცესუალური რუკის შემუშავება და საკვანძო პროცესების ამორჩევა 03 AS IS პროცესები არსებული პროცესების მოდელირება 06 დანერგვა დანერგვის ფაზის მართვა, პროცესების მონიტორინგი 05 დანერგვის მომზადება კონტროლ პუნქტებისა და ფორმატების შემუშავება 04 ოპტიმიზაცია გამოწვევების და სისუსტეების იდენტიფიკაცია, …

Natura Pharma Read More »

Scroll to Top