„ელემენტ ქონსთრაქშენში“ პროექტის კონცეპტუალური ნაწილის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული განვითარების, ჰოლდინგური სტრუქტურის ჩამოყალიბების და  თანამედროვე მართვის სისტემების განვითარება. პროექტის კონცეპტუალური ფაზის დასრულების შემდეგ, შემუშავებული კონცეპტი, ჩვენი აქტიური ჩართულობითა და ორგანიზებით სრულად დაინერგა. სისტემების დანერგვისა და იმპლემენტაციის დასრულების შემდეგ, აქტიურად შეგვაქვს წვლილი კომპანიის სტრატეგიულ მართვაში, ვართ მმართველობითი საბჭოს წევრები და ვეხმარებით
კომპანიას მომავალ განვითარებაში.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

03

ოპტიმიზაცია

To Be პროცესების მოდელირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმირება

06

იმპლემენტაცია

შემუშავებული კონცეპტის განხორციელება/იმპლემენტაცია

05

რეპორტინგი

შემუშავებული ინდიკატორების ბაზაზე რეპორტინგის სისტემის განვითარება

04

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

07

ISO

ISO სტანდარტისთვის კომპანიის მომზადება და სერტიპიცირება

08

მმართველი საბჭო

მმართველ საბჭოში აქტიური მონაწილეობა, პროცესის მართვა, გადაწყვეტილებების მომზადება

შედეგად:

Scroll to Top