პროექტის მიზანს წარმოადგენდა: ორგანიზაციული განვითარება და ძირითადი ბიზნეს პროცესების მოდელირება. ასევე, “KPI” და სამოტივაციო სისტემის, “ონბორდინგის”, ბაზების მართვის პროცესისა და სისტემის შემუშავება.

მიმდინარე

დასრულებული

პროექტის მიმდინარეობა

01

დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის, შიდა რესურსების და შესაძლებლობების ანალიზი

02

სტრატეგია

მმართველ გუნდთან ერთად ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავება

03

ბიზნეს პროცესები

ბიზნეს პროცესების ანალიზი და მოდელირება

06

ინდიკატორები

ინდიკატორების, შეფასების და სამოტივაციო სისტემის განვითარება

05

ბიზნეს მოთხოვნები

სისტემის შესაქმნელად  საჭირო ბიზნეს მოთხოვნების შემუშავება

04

Onboarding process

კლიენტის რეგისტრაცია/Onboarding-ის ერთიანი პროცესის, სტანდარტისა და სისტემის შექმნა

შედეგად:

Scroll to Top